วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ระดม“200อาจารย์หมอ”ทั่วปท.ออกหน่วยแพทย์อาสาลงพื้นที่รักษาอาการป่วยคนไทยฟรี เฉลิมพระเกียรติ“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

 

จากกรณีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนานายกแพทยสภา นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยาวกูร

 

ทั้งนี้มีการนำแพทย์เฉพาะทางกว่า 200 คน เปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 20 สาขา ประกอบด้วย คลินิกศัลยกรรม จักษุคลินิก คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลิกนิคทันตกรรม คลินิกการสื่อสารความหมายและการแก้ไขการได้ยิน คลินิกผ่าตัดหู คลินิกสูตินารีเวชและหญิงวัยทอง คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและตับแข็ง คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกอายุรกรรมเบาหวานและโรคไต คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคทั่วไป คลินิกรับบริจาคโลหิต คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิก ออโธปิติกส์ คลินิกกายอุปกรณ์ คลิกนิกเวชศาตร์ฟื้นฟู คลินิกแพทย์แผนไทยและจีน คลินิกสุขภาพจิตและเลิกสูบบุหรี่ คลินิกอายุรกรรมประสาท และหน่วยให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยทุกราย ซึ่งการดำเนินโครงการจะให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรีและใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ค. 2560 ซึ่งมีผู้ขอเข้ารับการรักษาเกินกว่ากำหนด 1,000 คน ถึง 3,000 คน

 

อย่างไรก็ตามภายหลังเยี่ยมชมคลินิกต่างและมอบแขน ขาเทียมให้กับผู้พิการแล้ว ประธานมูลนิธิฯ ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้สนับสนุนการจัดทำโครงการแพทย์อาสาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลที่ถือกำเนิดจากความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี และผืนแผ่นดินไทยของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยโดยผสมผสานองค์ความรู้ทั้งการแพทย์แผนตะวันตกและการแพทย์แผนไทย เช่น การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเทคนิคผสมผสานการนวดไทยและใช้สมุนไพร ช่วยยกระดับการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วย และยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพ และการรักษาอาการป่วยของคนไทย

 

 

ก่อนหน้านี้นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ว่า มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ชมรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.) 5 และภาคีเครือข่าย ภายใต้การนำของ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ค. โดยโครงการดังกล่าวจะมีความพิเศษ คือ เป็นการรวมตัวกันของแพทย์จิตอาสาครั้งใหญ่ ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน พร้อมให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมตั้งเป้าช่วยคนไข้ 10,000 คน โดยประชาชนที่เป็นคนไข้โรคเฉพาะทาง สามารถติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทุกแห่งในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี