วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ราษฎรสงสัย?น้ำตกจากสะพานคืออะไร ก่อนพบความจริงว่าเป็นโครงการพระราชดำริ

ราษฎรสงสัย?น้ำตกจากสะพานคืออะไร วิจารณ์ภาพสะพานน้ำแห่งแรกก่อนพบความจริงว่าเป็นโครงการพระราชดำริ ที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก

 

เพจเฟซบุ๊ค “เมือง ทุ่งสง” โพสต์ภาพและเนื้อหา สะพานน้ำแห่งแรกของไทย!!

โดยระบุพิกัด: https://goo.gl/maps/nHsZcbk9nRs @เส้นสุขุมวิทสายเก่า ผ่านเมืองโบราณ ไปทาง อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ

ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากสมาชิกเฟซบุ๊คเป็นจำนวนมาก

โดยหลายคนเกิดความสงสัยและแสดงความคิดเห็นหลากหลายทั้งกล่าวตำหนิเนื่องจากไม่เคยเห็นมาก่อน

และไม่เข้าใจถึงประโยชน์

โดยเห็นว่าขุดเป็นคลองก็น่าจะเพียงพอ

ก่อนที่จะพบว่า แท้จริงแล้วโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจาก “แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ รวมถึงปัญหาการจราจร ซึ่งสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมชลประทานระบุว่า

ภาพดังกล่าวคือ สะพานน้ำยกระดับ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการดังกล่าวคือ “โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ” อยู่ที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี และตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โดยทรงมีพระราชดำริกับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ สำนักงาน กปร.(สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ณ วังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546

สรุปความว่า “การระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ให้พิจารณาขุดลอกคลองระบายน้ำโดยมีขนาดที่เหมาะสมไม่ใช่เพื่อระบายน้ำเฉพาะบริเวณสนามบิน ให้พิจารณารวมบริเวณรอบ ๆ ด้วย”

การทำงานของสะพานน้ำยกระดับ จะมีอาคารสะพานน้ำยกระดับและอาคารทิ้งน้ำเป็นอาคารรับน้ำจากสถานีสูบน้ำ

โดยยกระดับให้น้ำไหลไปตามสะพานน้ำ อัตราการไหล 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ข้ามคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิท ให้ลงสู่ทะเลโดยตรง

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ รูปตัวยู ท้องคลองกว้าง 25 เมตร กำแพงสูงข้างละ 3.15 เมตร สูงจากถนนสุขุมวิทประมาณ 6 เมตร

“แนวทางพระราชทาน” เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เป็นพื้นที่ลุ่มมีระดับพื้นดินต่ำ บางแห่งมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งท้องกระทะ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ

พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ จึงเป็นสถานที่รองรับการขยายตัวจากความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองหลวง

การสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางน้ำหลาก

ทำให้สูญเสียพื้นที่รองรับน้ำกว่า 20,000 ไร่ การสร้างและการขยายถนน โครงการบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การสูบน้ำบาดาล ตลอดจนการปลูกสร้างที่พักอาศัย โรงเรือนต่างๆ

รวมถึงการขยายตัวและการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว ไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ ย่อมจะส่งผลต่อสาธารณะเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่วนนี้ต่อเนื่องลึกเข้าสู่พื้นที่ชั้นกลางและชั้นในของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล

กรมชลประทานจึงได้ทำการว่าจ้างสถาบันที่ปรึกษา ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินงานศึกษาสำรวจและออกแบบเบื้องต้น

แล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2547 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเปิดโครงการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 – 2553

 

 

โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ

-เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเลและสูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง ทำให้สามารถลดสภาวะน้ำท่วมและความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล

-เพื่อสามารถติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง

-เพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาค่อนข้างมาก และจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนินการ

-เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วน สำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นบริเวณใกล้เคียง

-เพื่อช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ

Cr.เพจ เมือง ทุ่งสง โพสต์เมื่อ 28 สิงหาคม 2560

ภาพจาก Richard Barrow

ข้อมูลจาก กรมชลประทาน

เรียบเรียงโดย: ชรินทร์ แช่มสาคร สำนักข่าวทีนิวส์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(กรมชลประทาน)