วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรพื้นที่อ.สังขละบุรีจ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่18ม.ค.2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวเมื่อวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ

 

โดยในวันดังกล่าว เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตามการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอสังขละบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 300 ผืน ไปมอบแก่พระสงฆ์ นักเรียน และราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 300 ผืน ไปมอบแก่พระสงฆ์ นักเรียน และราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎร ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

จังหวัดกาญจนบุรี จัดเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน ด้านทิศเหนือติดกับรัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง สหพันธรัฐเมียนมาร์ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าไม้ สลับภูเขาสูงและที่ราบ ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม และคลื่นกระแสลมตะวันตกจากสหพันธรัฐเมียนมาร์พัดเข้าปกคลุมทำให้เกิดฝนตก กับมีลมแรง นำความเย็นเข้ามาทำให้อุณภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะอำเภอสังขละบุรี และอำเภอที่อยู่ในพื้นที่สูง ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นวงกว้าง

 

โดยจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 959 หมู่บ้าน ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาว 121,543 คน สำหรับอำเภอสังขละบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี กว่า 230 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน มีประชาชากรอาศัย 46,343 คน

ขอขอบคุณ

สยามรัฐ https://goo.gl/wuc4NP