วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

“วังบางขุนพรหม” เปิดให้ประชาชนทั่วไป “เข้าชมฟรี” แล้ว วันนี้!

“วังบางขุนพรหม” เปิดให้ประชาชนทั่วไป “เข้าชมฟรี” แล้ว วันนี้!

ช่วงวันหยุดแบบนี้ ใครที่อยู่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง ยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหน วันนี้แอดมิน มีสถานที่สวยๆ ที่เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อย่าง “วังบางขุนพรหม” มาแนะนำค่ะ
.
วันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย” ณ ตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม แล้ว #ฟรี โดยภายในได้มีการจัดแสดงห้องประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงห้องสำคัญทางประวัติศาสต์ที่มีชื่อเสียงอย่าง #ห้องสีน้ำเงิน และ #ห้องสีชมพู ซึ่งมีการตกแต่งอย่างหรูหรา วิจิตร ที่ในอดีตเคยเป็นห้องท้องพระโรงสำหรับต้อนรับอาคันตุกะสำคัญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งมีจุดเด่นที่การตกแต่งลวดลายปูนปั้นเดินลายทอง ทั้งที่ผนัง กรอบของช่องเปิดและฝ้าเพดาน โดยในปัจจุบันได้ถูกใช้เป็นห้องจัดแสดง ภาพเขียน ภาพถ่ายเจ้านายในราชสกุลบริพัตร รวมไปถึงสิ่งของ เครื่องใช้ในวังบางขุนพรหม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

************************
เวลาการเข้าเยี่ยมชม
วันจันทร์-เสาร์ (ปิดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
.
• ทุกวันเสาร์ ประชาชนทั่วไป (Walk-in) โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
.
รอบเช้า 10.30 น. (แจกบัตรคิว 10.00 น.) และ 11.30 น. (แจกบัตรคิว 11.00 น.)
รอบบ่าย 13.30 น. (แจกบัตรคิว 13.00 น.) และ 14.30 น. (แจกบัตรคิว 14.00 น.)
นำชมรอบละประมาณ 90 – 100 คน
.
• หมู่คณะ (ต้องทำการจองล่วงหน้า 2 สัปดาห์)
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

โดยในทุกรอบจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้ความรู้ และแนะนำห้องจัดแสดงต่างๆ
.
ติดต่อที่หมายโทรศัพท์:
0-2283-5286, 0-2283-6723
0-2283-6152, 0-2356-7702 และ 0-2283-5265

หรือเข้าไปดูรายละเอียด พร้อมแบบฟอร์มหนังสือเพื่อขอเข้าชมที่
https://www.bot.or.th/Thai/MuseumAndLearningCenter/BOTMuseum/Visit/Pages/default.aspx
.
โปรดเตรียมบัตรประชาชน, บัตรนักเรียน, ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์
.
ทั้งนี้ระหว่างการเข้าชมภายในวังบางขุนพรหม #ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ และต้อง #แต่งกายสุภาพ ค่ะ
************************

การเดินทาง
• รถยนต์ส่วนตัว:
…ใช้เส้นทางสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าไปยังถนนสามเสน ก่อนเข้าทางประตูธนาคารแห่งประเทศไทย หรือประตูฝั่งใต้สะพานพระราม 8 (ประตู 2)
• รถไฟฟ้า BTS:
…สถานีราชเทวี ลงทางออก 3 ต่อรถประจำทางสาย 99
…สถานีสะพานตากสิน ลงทางออก 2 ต่อเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร ขึ้นที่ท่าพระราม 8 จากนั้นเดินไปตามถนนวิสุทธิกษัตริย์