วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“วัดนวมินทรราชูทิศ” วัดประจำรัชกาลที่ 9 ในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด

วัดประจำรัชกาลที่ 9 ในต่างแดน

วัดนี้ชื่อ “นวมินทรราชูทิศ” เป็นวัดไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นเป็นความดำริของ พระพรหมวชิรญาณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.

มีกัลยาณมิตรหลายคน ถามกันมาว่า วัดไทยในต่างประเทศมีหลายร้อยวัด ซึ่งล้วนเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดเหล่านี้ มีวัดประจำรัชกาลที่ 9 บ้างหรือไม่ ผมก็พยายามหาข้อมูลสอบถามผู้รู้หลายท่าน ส่วนใหญ่ก็บอกว่า “ไม่มี” หรือ “ไม่ทราบ” อาจเป็นเพราะความไม่นิยมตั้งวัดประจำรัชกาลในต่างแดนหรือเปล่าไม่ทราบ

แต่ผมมีข้อมูลวัดๆ หนึ่งที่น่าสนใจ เลยขออนุญาตเรียกว่าเป็น “วัดประจำรัชกาลที่ 9 ในต่างแดน” เพราะวัดนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์สำคัญต่อประชาชนคนไทย นั่นคือ เป็นดินแดนพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น เมืองเรย์นแฮม เคมบริดจ์ นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

news_ashaihbfud165543_533

วัดนี้เกิดขึ้นเป็นความดำริของ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นอนุสรณ์ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชสมภพที่เมืองบอสตัน

โดยได้มีการสร้างอุโบสถและตัววัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 บนเนื้อที่ 233 ไร่ ด้วยงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยกว่า 500 ล้านบาท ทำให้ “วัดนวมินทรราชูทิศ” เป็นวัดไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตลอดจนมหาเถรสมาคมรับเป็นโครงการที่คณะสงฆ์ร่วมกับรัฐบาลไทย มีผู้เข้าไปสนับสนุนหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการใน พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง ดังนี้เป็นต้น

news_zefxuefkco165043_533

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมรูปของพระองค์มาประดิษฐานที่โถงทางเข้า และภายในวัดยังมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ขณะที่พระองค์ทรงมีพระราชสมภพในเมืองบอสตัน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และศูนย์วิปัสสนาขนาดใหญ่ด้วย

อย่างที่ผมเคยกล่าวมาหลายครั้งแล้วว่า ปัจจุบันศาสนาพุทธในต่างแดน เจริญรุ่งเรืองมาก ความเจริญและรุ่งเรืองนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพระมหากษัตริย์ และทั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีพระสงฆ์ที่มีบารมี มีวิสัยทัศน์คอยขับเคลื่อน และทั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากพุทธบริษัท

news_wixkzvjxkt165034_533

หวังว่า “วัดนวมินทรราชูทิศ” จะเป็นวัดศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนที่มั่นคง เพื่อนำไปสู่สันติสุขแก่ชาวโลกในอนาคต สมดังความตั้งใจของ พระพรหมวชิรญาณ ท่านเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และทั้งเพื่อประกาศพระเกียรติคุณพระบารมีคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะบทบาทของพระองค์ ไม่ต่างกันกับพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงอุปถัมภ์บำรุง ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายมากที่สุดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

news_ekoljotepz165102_533

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” เดลินิวส์