วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

วัดอรุณฯแจง! ปมบูรณะ..ที่แท้เป็นภาพจากปรางค์คนละองค์ เผยสีขาวเป็นสีดั้งเดิมก่อนขัดตะไคร่!

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกระแสตั้งคำถามถึงการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าทำให้มีสีขาวโพลน และลวดลายกระเบื้องที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น

พระศากยปุตติยวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานโครงการบูรณะพระอาราม วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ได้ชี้แจง โดยมีเนื้อหาระบุว่า

การบูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์ครั้งนี้ เป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี นับตั้งแต่การบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดสมัยรัชกาลที่ 5

ในการบูรณะครั้งนี้ ทางรัฐบาลโดยกรมศิลปากรและวัดอรุณราชวราราม ได้ดำเนินงานบูรณะร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอนุรักษ์เพื่อออกแบบบูรณะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและรักษาความเป็นของแท้ดั้งเดิมให้มากที่สุด ทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมและวัสดุ นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการบูรฯะโบราณสถานในยุคนี้

กระเบื้องสีที่นำขึ้นไปประดับบนองค์พระปรางค์ เป็นการซ่อมเปลี่ยนแทนวัสดุเดิมที่ร่วงหล่น ส่วนที่เป็นของดั้งเดิมที่ยังคงสภาพดีอยู่ ก็คงไว้ดังเดิม ซึ่งรูปถ่ายที่มีผู้นำมาเปรียบเทียบลักษณะก่อนและหลังบูรณะนั้น เป็นการนำภาพปรางค์ทิศมาเปรียบกับปรางค์ประธาน ลวดลายและทรวดทรงจึงแตกต่างกัน

ส่วนขององค์ปรางค์ที่เห็นเป็นสีขาวนั้น เกิดจากการทำความสะอาดคราบตะไคร่น้ำและทาสีน้ำปูน ซึ่งเป็นสีดั้งเดิมขององค์พระปรางค์ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ขอย้ำว่าการบูรณะครั้งนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้าก่อนการดำเนินการ และบันทึกรายละเอียดระหว่างการทำงาน และควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่มีความรู้ความชำนาญ และอยู่ในสายตาของวัด ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มดำเนินจนเสร็จสมบูรณ์

นอกจากความถูกต้องตามหลักวิชาการในการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ในการบูรณะครั้งนี้

กรมศิลปากรยังได้มีการจัดทำจดหมายเหตุการบูรณะโดยละเอียด เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งทางวัดอรุณฯ เอง ก็มีโครงการใช้ศาลาเก้าห้องหรือศาลารายรอบพระปรางค์ เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการการบูรณะพระปรางค์ ทั้งประวัติการบูรณะที่ผ่านมา การออกแบบบูรณะในครั้งนี้ วัสดุดั้งเดิม วัสดุที่ใช้ในการบูรณะ และวิธีการที่ใช้ในการบูรณะ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไป

วัดอรุณฯ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพระปรางค์วัดอรุณ ในฐานะปูชนียสถานสำคัญของชาติ สัญลักษณ์ของประเทศ ซึ่งทางวัดมีความระมัดระวังในการดำเนินการทุกขั้นตอน ไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้น และต้องขอขอบคุณกรมศิลปากรที่ทุ่มเทและดูแลใส่ใจในการบูรณะตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ ในการตรวจรับงานแต่ละครั้ง ท่านอธิบดีกรมศิลปากรทุกท่าน ทั้ง 3 สมัย ได้มาเป็นกรรมการตรวจรับงานด้วยตนเองทุกครั้ง

การบูรณะครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติยศของประเทศชาติ ที่ได้ฟื้นคืนความสง่างามของพระปรางค์ขึ้นมาอีกครั้ง อยากขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยมาสักการะพระปรางค์วัดอรุณฯ หากท่านใดมีข้อข้องใจประการใด ขอเชิญมาสอบถามได้ที่วัดอรุณฯ