วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

วัดไทยทั่วโลกบำเพ็ญกุศลถวายร.9 ครบ 1ปีสวรรคต

 

มหาเถรสมาคมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 สวรรคตครบ 1 ปี 13 ต.ค.นี้ ให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล พร้อมมีมติให้ใช้พัดยศเป็นกรณีพิเศษ ถวายพระะเกียรติยศ

วันนี้(29 ก.ย.)ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า  เนื่องในวันที่ 13 ต.ค. 2560 ครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ประชุมมส.ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จึงมีมติให้วัดทั่วประเทศในราชอาณาจักรไทย และวัดไทยในต่างประเทศ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีดังกล่าวในเวลา 16.30 น. โดยให้พระภิกษุ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ แสดงพระธรรมเทศนา นอกจากนี้มส.ยังมีมติให้พระภิกษุ ที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลดังกล่าว ใช้พัดยศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ได้โปรดเกล้าฯพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสังฆาธิการมาอย่างยาวนาน

นายบุญเชิด กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวให้วัดเจ้าคณะจังหวัด และวัดเจ้าคณะอำเภอ เป็นศูนย์กลางจัดพิธีดังกล่าว พร้อมกับวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้หากประชาชนอยู่ใกล้วัดใด ขอให้ไปวัดนั้น เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม วัดไทยในต่างประเทศนั้น ให้ดำเนินการจัดพิธีตามเวลาของประเทศดังกล่าว อีกทั้งขอเน้นย้ำว่า หากวัดใดที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลาง ควรต้องดูศักยภาพเพื่อให้พิธีดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมากที่สุด

ด้านนายประดับ โพธิกาญจนวัตร โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับกำหนดการจัดพิธีดังกล่าวพศ.จะแจ้งให้ทุกวัดทั่วประเทศได้รับทราบภายในวันที่ 2 ต.ค.นี้  ส่วนการใช้พัดยศ ในกรณีพิเศษครั้งนี้ ที่มส. มีมติให้ใช้พัดยศ เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการจะใช้พัดยศได้นั้น จะเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี และเกี่ยวกับพระองค์ พระราชกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยครั้งนี้คณะสงฆ์เห็นว่า เป็นวาระสำคัญที่คณะสงฆ์จะได้แสดงออกซึ่งความระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา …