วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ศาลสูงญี่ปุ่นมีมติ ครูไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ “ถือว่าผิด!”

ศาลสูงญี่ปุ่นมีมติ ครูไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ “ถือว่าผิด!”

ศาลสูงกรุงโตเกียวมีมติปฏิเสธคำอุทธรณ์ของอดีตครู 3 คนที่ฟ้องร้องโรงเรียนที่เลิกจ้าง เพราะขัดขืนคำสั่งของโรงเรียน ไม่ยอมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

ครูทั้ง 3 ราย คือ ครูวะตะนะเบะ , ครูนากะอิ และครูโคบายาชิ เป็นครูที่เกษียณแล้ว แต่ยังได้รับการจ้างงานต่อเป็นสัญญาจ้างในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว แต่ต่อมาทางโรงเรียนได้มีคำสั่งเลิกจ้าง หลังจากครูทั้ง 3รายขัดขืนนโยบายของทางโรงเรียนที่ให้ยืนขึ้นเคารพธงชาติและเพลงชาติญี่ปุ่นในพิธีจบการศึกษาของทางโรงเรียน

ครูทั้ง 3 ได้ยื่นฟ้องต่อศาลตั้งแต่ปี 2010 ว่าทางโรงเรียนละเมิดเสรีภาพ และคำสั่งให้เคารพธงชาติและเพลงชาตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ คดีได้ต่อสู้กันมาจนถึงศาลสูง และศาลมีมติว่าคำสั่งของทางโรงเรียนเรื่องการเคารพธงชาติและเพลงชาตินั้นชอบธรรมแล้ว

ศาลสูงญี่ปุ่นมีมติ ครูไม่ยืนตรงเคารพธงชาติ “ถือว่าผิด!”

การเคารพธงชาติและเพลงชาติญี่ปุ่นเป็นประเด็นโต้แย้งที่อ่อนไหว เพราะชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเชื่อว่า เพลงชาติญี่ปุ่นที่เรียกกันว่า”คิมะงะโยะ” นั้นมีเนื้อหายกย่องพระจักรพรรดิและผูกพันไปถึงระบบจักรวรรดินิยมที่นำพาญี่ปุ่นเข้าสู่สงครามโลก คนกลุ่มนี้อ้างว่าตนเองมีเสรีภาพที่จะไม่ถูกบังคับให้เคารพธงชาติและเพลงชาติ

กฎหมายของญี่ปุ่นก็ไม่ได้บัญญัติให้ต้องยืนตรงเคารพเพลงชาติหรือธงชาติ จนกระทั่งเมื่อปี 2003 รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียว, นครโอซากา และอีกหลายพื้นที่ มีประกาศถึงโรงเรียนของรัฐทุกแห่งให้เคารพเพลงชาติและธงชาติในงานพิธี และสามารถลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนได้