วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์สนับสนุน ปลด เนติวิทย์ ออกจากสภานิสิต

 

นาย สรัญ รังคสิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ ขอสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องปลด นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภานิสิตสามัญ ซึ่งมีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสม ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน

โดยในช่วงบ่ายวันจันทร์(4 ก.ย.60) กลุ่มสมาคมศิษย์จุฬาฯ หลายสมาคมจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายบริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีถือเป็นการดำเนินการที่รักษาชื่อเสียงขนบธรรมเนียมประเพณี และระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม