วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมาคมผู้ค้า”ราชประสงค์” ออกแถลงการณ์วอนผู้ชุมนุมทางการเมืองงดทำเศรษฐกิจล่ม

 

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. สมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ได้ออกแถลงการณ์มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ขอวิงวอนให้กลุ่มผู้จัดการชุมนุมคำนึงผลประโยชน์ของชาติ อย่าปลุกระดมสร้างความวุ่นวายจนเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เนื่องจากราชประสงค์เป็นย่านสำคัญทางการค้า

ข้อความมีดังนี้

“สมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ใคร่ขอวิงวอนให้กลุ่มผู้จัดการชุมนุม ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ ได้คำนึงถึงส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก อย่าปลุกระดมสร้างความวุ่นวายจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะบริเวณพื้นที่ย่านราชประสงค์นี้ นับว่าเป็นศูนย์กลางของย่านเศรษฐกิจการค้าและแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญ

ดังนั้น การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่จะร่วมกันดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลก ”

มติชน