วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นระลึกถึงในหลวง ร.๙ ในบทกลอนปีใหม่

สำนักพระราชวังแห่งญี่ปุ่นเผยแพร่บทกลอนซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิทรงนิพนธ์ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2018

 

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จจักรพรรดินี ได้ทรงนิพนธ์บทกลอนญี่ปุ่นที่เรียกว่า “วะกะ” เพื่อบอกเล่าพระราชกรณียกิจตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ในวาระวันขึ้นปีใหม่ปี 2018 สำนักพระราชวังแห่งญี่ปุ่นได้คัดเลือกบทกลอนจำนวน 8 บทเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเป็นบทกลอนพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ 5 บท และของสมเด็จพระจักรพรรดินี 3 บท

 

บทกลอน “วะกะ” บทหนึ่งที่สมเด็จพระจักรพรรดิทรงนิพนธ์ขึ้นได้ระลึกถึงสัมพันธภาพที่ยาวนานกว่า 50 ปีกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้ว่า

 

〈タイ国前国王弔問〉

亡き君のみたまの前に座りつつ睦(むつ)びし日々を思ひ出でけり

 

There lies the late king I sit before his coffin

As I remember

The many days and years

Of our warm and close friendship.

(คำแปลภาษาอังกฤษ โดย อาซาฮี ชิมบุน)

 

องค์กษัตริย์ทรงบรรทมอยู่ที่นั้น ข้าพเจ้านั่งอยู่หน้าพระโกศ

ข้าพเจ้ารำลึกถึงความอบอุ่นและมิตรภาพ ตลอดวันและปีอันยาวนานของเรา

 

พระจักรพรรดิมีดำริเสด็จเยือนสถานที่สำคัญก่อนสละราชบังลังก์

 

สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นอาจเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งของสงครามโลกครั้งที่สองรวมถึงของเหตุแผ่นดินไหวใหญ่และคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2554 อีกครั้งก่อนที่สมเด็จพระจักรพรรดิจะทรงสละราชสมบัติในเดือนเมษายน 2562

 

แหล่งข่าวใกล้ชิดพระบรมวงศานุวงศ์ระบุว่าทั้งสองพระองค์ทรงหวังอย่างยิ่งที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่เหล่านี้ในปี 2561 เพื่อให้ทรงเข้าถึงความรู้สึกของผู้เสียชีวิตในสงคราม ผู้ที่สูญเสียญาติมิตรรวมถึงผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนั้น โดยขณะนี้ทางสำนักพระราชวังหลวงกำลังจัดเตรียมหมายกำหนดการอยู่

 

คาดว่าในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองอิวะกิในจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งมีผู้อพยพจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เมื่อปี 2554 จำนวนมากอาศัยอยู่.

 

ขอขอบคุณ

Mgronline  https://goo.gl/jXYMiB