วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560 เพื่ออัญเชิญเผยแพร่ลงในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า
“สอนให้ลูก       เรียนรู้     สู้ปัญหา
พัฒนา          ด้วยตน     จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง   จะก้าว     ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น      กำลังไทย   ให้แข็งแรง”