วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.61 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 1,500 ผืน

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , มติชน https://www.matichon.co.th/news/810338

ใส่ความเห็น