วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙ และเป็นวันชาติไทย

 

วันนี้ (5 ธ.ค.) เวลา 17.26 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช การนี้มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเสด็จด้วย

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ทั้งนี้ วันพรุ่งนี้ (6 ธ.ค.) เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯ มาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ มีพสกนิกรจำนวนมากมาจับจองพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณถนนหน้าพระลาน และหน้าศาลหลักเมืองอย่างเนืองแน่น เพื่อเฝ้ารับเสด็จฯ อย่างใกล้ชิด เมื่อรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านพสกนิกรเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลให้แก่พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯสร้างความปลื้มปีติให้แก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้