วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระราชทานการแสดงดนตรี ณ พระลานพระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต ในการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกวันเสาร์ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง

ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต พบกับการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บทเพลงไทยอันทรงคุณค่า และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ฯ

พบกับศิลปินรับเชิญ เมธัส ตรีรัตนวารีสิน ภาราดา ชัชวาลโชติกุล ธารา ทิพา พริมา พันธุ์เจริญ

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถรับเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “สองกษัตริย์นักพัฒนา” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่เวลาเวลา 10.00 น. – 22.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต