วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯจัดกิจกรรมโครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจเขตมีนบุรี

            ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง และพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะการลอกคลองต่าง ๆ ในกรุงเทพมหาครให้ใสสะอาด ไม่มีเศษขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

            โดยวันนี้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ประชาชนจิตอาสาใน โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สำนักงานเขตมีนบุรี และกรุงเทพมหานคร ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่สำคัญในเขตมีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์, ถนนสุวินทวงศ์, มัสยิดอัลบุซรอ และทำการลอกคลองตายิ้ม ทั้ง 2 ฝั่งคลอง รวมความยาว ประมาณ 700 เมตร ซึ่งเต็มไปด้วยวัชพืช ผักตบชวาและจอกแหนจำนวนมาก โดยนำเรือและรถตักผักตบชวาขนาดใหญ่ มาช่วยดันและตักผักตบชวาขึ้นมา ซึ่งช่วยในการระบายน้ำลงสู่คลองพังพวยและคลองสามประเวศ สำหรับผักตบชวาที่ตักขึ้นมานี้สำนักเขตมีนบุรีจะนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดินและต้นไม้ และแจกจ่ายให้ผู้สนใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

            นอกจากนี้ ประชาชนจิตอาสาฯ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 12,000 ต้น บนไหล่ทางถนนเสรีไทย บริเวณหน้าวัดบำเพ็ญเหนือ ทั้ง 2 ฝั่งถนน รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อให้บานสะพรั่งไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช