วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพิธีบุญใหญ่ ที่ พระลานพระราชวังดุสิต

 

23 พค.2560  เวลา 1800 น. จะมีพิธีบุญใหญ่ที่พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์175รูปจะมารวมกันสวดมนต์ ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดขึ้นเพื่อประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสวดมนต์ครั้งนี้อย่างทั่วถึง

โดยทรงมีพระมหากรุณาให้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัวทรงทสร้างไว้โดยริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณี มาให้ปชช.ได้สักการะเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์ อาหารว่างและน้ำดื่มให้ปชช.ที่เข้าร่วมพิธีด้วย

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีสำคัญนี้แค่งกายชุดสุภาพดำล้วน โดยควรเดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ก่อนเวลา 1600 น. เนื่องจากมีที่นั่งในบริเวณพิธีประมาณ 5000 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มสามารถเข้านั่งร่วมพิธีผ่านโทรทัศน์วงจรปิด ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญ ให้การรับทราบข่าวสารของภาคปชช.เป็นไปด้วยความรวดเร็วเนื้องจากมีเวลาจำกัด