วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถนาให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถนาให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ที่ชั้น 2 ห้องอเนกประสงค์ศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถนาให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (26 ก.ค.) เวลา 09.00 น. ที่ชั้น 2 ห้องอเนกประสงค์ศาลาลูกขุนใน ในพระบรมมหาราชวัง ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตตั้งแต่เช้าตรู่ โดยมี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มาให้บริการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ข้าราชบริพารในพระองค์ ได้กล่าวภายหลังบริจาคโลหิตเรียบร้อยแล้วว่า มีความตั้งใจจะมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงเตรียมตัวด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ นอนไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อที่จะบริจาคโลหิตได้โดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งเลือดอาจจะลอย หรือเป็นลมหน้ามืดได้ ส่วนตัวบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน และ 6 เดือน เพราะมองว่าการบริจาคโลหิตคือการทำบุญอย่างหนึ่ง โลหิตจะถูกลำเลียงไปเก็บสำรองที่ธนาคารเลือด กรณีที่คนประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยได้ทันท่วงที

ด้าน ข้าราชบริพารในพระองค์ฯ อีกคนหนึ่ง กล่าวว่า เพิ่งมีโอกาสมาบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน แต่เตรียมความพร้อมของร่างกายมาดี เพราะมีความตั้งใจจะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ตัวเองเป็นคนชอบทำบุญและการบริจาคเลือดเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตและลมหายใจของเพื่อนมนุษย์

Cr.MGR Online