วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยสกลนคร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภ

เมื่อวันที่ 30 กรกกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และได้เชิญไปมอบกับประชาชนตามบ้านเรือนต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัยไม่สามารถเดินทางมารับถุงพระราชทานได้ จำนวนรวม 1,000 ชุด ต่างรู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้