วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของครอบครัวเหยื่อระเบิดตลาดพิมลชัย จ.ยะลา

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดพิมลชัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

(23 ม.ค 2561) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของนายมะยากี แวนาแว ณ บ้านเลขที่ 21/8 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตลาดพิมลชัย หน้าร้านค้าส่ง ซอย 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายมะยากี อย่างหาที่สุดมิได้