วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีอดีตปธน.ฟินแลนด์ ถึงแก่อสัญกรรม

         

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในการที่นายเมาโน คอยวิสโต อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ถึงแก่อสัญกรรม

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในการที่นายเมาโน คอยวิสโต (Mr.Mauno Koivisto) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ กรุงเฮลซิงกิ ข้าพเจ้าเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเมาโน คอยวิสโต อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี ตลอดจน ประชาชนชาวฟินแลนด์ ในการสูญเสียผู้นำ ซึ่งเป็นที่เคารพและได้อุทิศตนอย่างยิ่ง เพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพและสันติสุขให้แก่ประเทศ รวมทั้ง นานาประเทศด้วย

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร