วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังฟิลิปปินส์กรณีภัยพิบัติ

\

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุโซนร้อนเทมบิน (Tembin)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุโซนร้อนเทมบิน (Tembin) ซึ่งพัดผ่านทางตอนใต้ของเกาะลูซอน หมู่เกาะวิซายาส และเกาะมินดาเนา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงจากพายุโซนร้อนเทมบินที่เกาะมินดาเนา ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร