วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้หน่วยทหารมหาดเล็กฯเข้าเก็บสิ่งปฏิกูลในคลอง แก้ปัญหาน้ำท่วม

วัเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังและสำรวจขุดลอกคูคลองกับท่อระบายน้ำที่อุดตัน เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่และเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1.ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 2 เขตลาดพร้าว โดยทำแนวกระสอบทรายและอุดท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำล้นจากคลองวัดลาดปลาเค้าเข้าท่วมชุมชน พร้อมขุดลอกคลอง 2.ชุมชนบ้านพักรถไฟ คลองบางซื่อ เขตบางซื่อ ด้วยการขุดลอกคลองบางซื่อที่มีผักตบชวาแน่นหนาและขยะมูลฝอยจำนวนมาก

ต่อจากนั้นวันที่ 3 มิถุนายน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการดำเนินการเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในคลองบางซื่อ บริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ เป็นวันที่ 2 รวมทั้งเข้าเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในคลองลาดพร้าว บึงพระราม 9 เขตบางกะปิ เพื่อเปิดเส้นทางระบายน้ำ