วันจันทร์ 2 ตุลาคม 2023
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯหน่วยทหารดำเนินการกำจัดผักตบชวาแก้ปัญหาน้ำท่วม

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการและประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

ในวันนี้ (๗ มิถุนายน) ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของน้ำในคูคลองต่าง ๆ บริเวณหมู่บ้านวังทอง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง และบึงประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หลังจากดำเนินการแล้ว ทำให้คูคลองต่าง ๆ ไม่มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำทำให้ระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้เป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ