วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจ.สกลนคร

 

3ส.ค.2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานหญ้าและอาหารสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยให้นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบหญ้าและอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

 

วันนี้ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครได้มาส่งมอบหญ้าและอาหารสัตว์พระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ บ้านหนองใส ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จำนวน 3 คันรถ 6 ล้อ ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครมีสัตว์เลี้ยงของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายชนิด ได้แก่ โค-กระบือ จำนวน 30,908 ตัว สุกร 6,837 ตัว แพะ-แกะ 45 ตัว และสัตว์ปีก 254,268 ตัว โดยพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครมีจำนวน 17 อำเภอ บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นวงกว้าง จึงทำให้เกษตรกรเริ่มขาดแคลนหญ้าและอาหารที่จะนำมาใช้เลี้ยงสัตว์