วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จพระเทพรัตนฯทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2562

พระเทพฯ พระราชทานอั่งเปาแก่คณะสิงโต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานซองอั่งเปาแก่คณะสิงโตที่มาแสดงการเชิดสิงโตในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช 2562 จัดขึ้นที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เมื่อ 5 ก.พ.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.16 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังย่านเยาวราช ในฉลองพระองค์สีแดงล้วน เพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีคุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และครอบครัว ได้แก่ นายเดวิด วีลเลอร์ คู่สมรส และบุตรธิดา 3 คน คุณแม็กซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์ คุณลีโอนาร์โด ภัททพงศ์ วีลเลอร์ และคุณแอรี่ วีลเลอร์ ในชุดสีแดง ร่วมเสด็จไปในงานนี้ด้วย


.
ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชฯ, และพสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างชาติจำนวนมาก เฝ้าฯรับเสด็จและเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
.

โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงจากของราชอาณาจักรไทย สำหรับการแสดงของไทย เป็นการแสดงโขน “นาฏยอาศิรวาท” เพื่อถวายพระพรในโอกาสวันตรุษจีน และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้มิตรภาพของทั้งสองแผ่นดินยั่งยืนยาวนาน ส่วนการแสดงของจีน เป็นการแสดงระบำถ้วย จากเขตปกครองตนเองมองโกเลีย
.


จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จไปยังแท่นหมูทองคำ ทรงหย่อนเหรียญเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562 และประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จฯเสวยพระกระยาหารเย็นที่เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น ระหว่างเส้นทางเสด็จ ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จจำนวนมาก พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจิญดังกึกก้อง


.
หลังเสวยพระกระยาหารเสร็จ ได้ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมีนายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และคณะกรรมการ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก ได้แก่ หมูทองคำ 99.99 % สั่งทำพิเศษมาจากฮ่องกง น้ำหนัก 10 บาท
.
จากนั้น ทอดพระเนตรบูธจากโครงการในพระราชดำริ หน่วยงานราชการ และเอกชน อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านค้ามูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดอยตุง จากนั้นทอดพระเนตรร้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และร้านของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดแสดงโครงการประชารัฐสนับสนุนชุมชน
.
ต่อมา ได้ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังร้านเด็กสมบูรณ์ ถนนเยาวราช ทรงพระดำเนินไปยังธนาคารเกียรตินาคิน สาขาเยาวราช ซึ่งเป็นสาขาแรกและเป็นอาคารใหม่ที่ก่อสร้างสไตล์จีนปักกิ่ง จากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จฯไปยังร้านขายยาจีน “เซี้ยง เฮง ฮั้ว กี่” ทอดพระเนตรยาสมุนไพรโบราณของจีน ก่อนทรงพระดำเนินไปยังธนาคารกสิกรไทย สาขาเยาวราช และเสด็จฯกลับ
.
การเสด็จเยือนย่านเยาวราชในครั้งนี้ ได้มีพสกนิกรชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยงชาวต่างชาติมาร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ต่างรอเฝ้าฯ รับเสด็จสองฝั่งข้างทางด้วยชุดสีแดง เมื่อถึงเวลาเสด็จฯผ่าน ต่างก็โบกธงชาติไทยและธงพระนามาภิไธยย่อ สธ. พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วย่านเยาวราช