วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ได้เชิญพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กำลังใจประชาชนในจ.สกลนคร

เวลา 15.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จลง ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นำ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด เฝ้า เพื่อรับพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานความห่วงใยแก่ประชาชน ที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระดำรัส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

“ช่วยกรุณาบอกชาวบ้านด้วยว่า พระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงทิ้งประชาชนเลย ทรงเอาใจใส่อย่างมาก และข้าพเจ้าเองก็ทำถวาย แต่ไม่ได้ลงพื้นที่เพราะข้าพเจ้ายังอยู่ในสภาพที่ป่วย และหมอห้ามออกจากบ้านก็เลยต้องรบกวนท่านผู้ว่าทั้งหลายมารับถุงยังชีพเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจผูว่าฯทั้งหลายที่ประสบวิกฤติการ และถุงยังชีพนี้จะค่อยทะยอยทำไปและส่งไปขอให้ทุกคนมีกำลังใจทำงาน อันนี้ก็เพื่อประชาชน ประชาชนก็คือหมายถึง ช่วยประเทศไทย เพราะประชาชนทุกคนเป็นคนไทย” – สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ 30 กรกฎาคม 2560