วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

รัฐบาลสวีเดน เตรียมจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุด ในหลวง ร.๙ ผู้ทรงเป็น”อัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน”

รัฐบาลสวีเดนจะจัดพิธีถวายพระเกียรติสูงสุดแด่ในหลวงร.๙ ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน (Knight of the Swedish Royal Order of the Seraphim) ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศสวีเดน มาตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2493 แล้วนั้น


โดยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.นี้ เวลา 11.55 น.ตามเวลาท้องถิ่น กองทหารเกียรติยศจาก Royal Honor Guard ที่พระบรมมหาราชวังกรุงสตอกโฮล์ม จะอัญเชิญตราประจำพระองค์ “Coat of Arms” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อยู่ที่พระบรมมหาราชวังในกรุงสตอกโฮล์ม ไปยังโบสถ์ Riddarholmen ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์สวีเดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1632 จากนั้นในเวลา 12.00-13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น จะมีพิธีพิเศษในโบสถ์ที่เรียกว่า “Serafimerringningen” และนอกเหนือจากการจัดพิธีในโบสถ์แล้ว ระฆังของโบสถ์ดังอยู่ตลอดเวลาในช่วงระหว่างพิธี จากนั้น จะได้นำตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับไว้ที่โบสถ์นี้ตลอดไป

โดยทาง น.อ.มนัท ชวนะประยูร ได้เปิดเผยให้ข้อมูลว่า

ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน (Knight of the Swedish Royal Order of the Seraphim) ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศสวีเดน มาตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ นั้น

ทางประเทศสวีเดนจะจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยกองทหารเกียรติยศจาก Royal Honor Guard ที่พระบรมมหาราชวังกรุงสตอกโฮล์ม จะอัญเชิญตราประจำพระองค์ “Coat of Arms” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ประทับอยู่ที่พระบรมมหาราชวังในกรุงสตอกโฮล์ม เสด็จพระราชดำเนินไปยังโบสถ์ Riddarholmen ซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระศพของราชวงศ์สวีเดนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1632 (พ.ศ.๒๑๗๕) ในเวลา ๑๑:๕๕

จากนั้นในเวลา ๑๒:๐๐ ถึง ๑๓:๐๐ ตามเวลา Stockholm จะมีพิธีพิเศษในโบสถ์ ที่เรียกว่า “Serafimerringningen” และนอกเหนือจากการจัดพิธีในโบสถ์แล้ว ระฆังของโบสถ์ดังอยู่ตลอดเวลาในช่วงระหว่างพิธีฯ จากนั้น จะได้นำตราประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับไว้ที่โบสถ์นี้ตลอดไป

น.อ.มนัท ชวนะประยูร
อดีต ผชท.ทอ.ไทย/สตอกโฮล์มฯ

*ข้อมูลจาก
Lt Col Roger Nilsson (RSwMC)
ทูตทหารสวีเดนประจำกรุงเทพฯ และ
Lt Col Richard Beck-Friis Häll
Commandant of the Royal Palace