วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สั่งฟันไม่เลี้ยงเจ้าหน้าที่ทุจริต กสก.เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียน’โครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ’ไม่โปร่งใส

กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบทุกโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ทุกจังหวัดที่มีการร้องเรียน ย้ำชัดดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ยันหากเจ้าหน้าที่ผิดจริงจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันที

กสก.: นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียน ถึงความไม่โปร่งใสของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มาหลายกรณีในหลายจังหวัด โดยผู้กล่าวอ้างถึงการกระทำผิดของเกษตรอำเภอนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณีที่เกิดขึ้น ซึ่งบางจังหวัดสอบสวนเสร็จแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานการกระทำผิด และไม่พบมูลความจริง แต่บางจังหวัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ ได้ย้ำชัดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการว่า โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสานต่อศาสตร์พระราชา สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรของพระองค์มีความตั้งใจจริงที่จะดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ ทุกโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ซึ่งมีนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ เป็นโครงการที่พิจารณาแล้วว่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเกษตร คุ้มค่ากับงบประมาณและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า นอกจากนี้ ทุกกระบวนการในการเสนอขอรับงบประมาณ จะต้องดำเนินการตามคู่มืออย่างเคร่งครัด มีระบบกำกับทุกขั้นตอน และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ ทั้งสำนักงบประมาณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมสรรพากร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เพียงกำกับและตรวจสอบเท่านั้น การดำเนินโครงการฯ การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยคณะกรรมการของชุมชน ในส่วนของค่าจ้างแรงงานจะเบิกจากผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ของเกษตรกรแต่ละราย รวมทั้ง กรมฯ ยังได้เชิญหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลร่วมตรวจสอบ หากปรากฏหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่ของกรมฯ กระทำผิดจริงตามอ้างจะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการทันที ไม่มีการละเว้น ซึ่งจากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบมูลความผิดตามที่กล่าวอ้าง

“โอกาสนี้กรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เช่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้เข้ามาสอนเกษตรกรทำบัญชีและกรมสรรพากร ที่ให้คำแนะนำในการจ่ายภาษีซึ่งเกษตรกรต่างยินดีที่จะทำตามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่สุด ส่วนกรณีเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนก็ได้คืนงบประมาณ ให้กับทางราชการด้วย ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 60 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดงานรวมพลคนแปลงใหญ่ และ ศพก. ซึ่งได้รวบรวมผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ดีเด่นทั่วประเทศมาไว้ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้”

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ขณะที่กรณีจังหวัดสุรินทร์ที่มีรายงานข่าวว่าพบความผิดปกติของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ต้องเร่งหาข้อเท็จจริง จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งหาสาเหตุการร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งได้กำชับกับเกษตรจังหวัด ให้มีการตรวจสอบให้รัดกุมในทุกจังหวัดที่มีการร้องเรีย

ขอบคุณข้อมูลจาก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน http://www.anticorruption.in.th
http://bit.ly/2hhtCLx