วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
จัดการแสดงในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ
รายการแสดง ปรากฏดังรูปภาพแนบ
***ไม่เก็บค่าเข้าชมการแสดง***
สำรองที่นั่ง ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงละครแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ **ท่านละ ๑ ใบ**