วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

สำนักทรัพย์สินฯชี้แจง ‘การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

สำนักทรัพย์สินฯชี้แจง ‘การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แถลงคำชี้แจงผ่าน เวบไซต์ www.crownproperty.or.th เรื่อง “การเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

คำชี้แจง มีรายละเอียดดังนี้