วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

หน่วยพระราชทาน-จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่กทม.

14 ธ.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งถนน  เป็นวันที่ 3  ในวันนี้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต จากซอยวิภาวดีรังสิต 16 ถึงแยกลาดพร้าว  และจากแยกลาดพร้าวถึงซอยวิภาวดีรังสิต 3  มีความกว้างประมาณ 6 – 20 เมตร  ความยาวประมาณ 2,000 เมตร   ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  2  เขตดินแดง  มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสา  และประชาชนจิตอาสาเก่าเข้าลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงภารกิจ  ก่อนที่จะแยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังพลในการขุดลอกคูน้ำ ตักเลนที่ขวางทางระบายน้ำ  รวมทั้งปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยการเก็บขยะ วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้  รวมทั้งทำความสะอาดและทาสีทางเท้า  ทาสีรั้วเหล็กกั้นริมถนน  ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง  กวาดทำความสะอาดสะพานลอยคนข้าม

ทั้งนี้ หลังจากที่หน่วยพระราชทานและกำลังพลได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจแล้ว  ทำให้ภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิตที่เป็นถนนสายสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก  มีความสวยงาม  สะอาด  คูน้ำที่ใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำในขณะฝนตกไม่ตื้นเขิน สามารถรองรับน้ำและระบายออกได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิต  เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

ประชาชนที่มาเป็นจิตอาสาส่วนใหญ่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และต่างร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมจิตอาสามาโดยตลอด   นับตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการในช่วงแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน

เข่น นางสาวอนงค์ หัสถาดล อายุ 61 ปี จากจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “ทราบข่าวโครงการจากเพื่อน ๆ ในกลุ่ม จึงมาสมัครเป็นจิตอาสาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่โรงเรียนสุโขทัย เมื่อเดือนมิถุนายน  และทำมาตลอด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก็มาเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ส่วนวันนี้มาทาสีป้ายรถเมล์ และทางเท้า แม้อากาศร้อน แต่ก็ทำด้วยใจก็มีความสุข มีความสุขที่ได้ทำตรงนี้เป็นบุญที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งท่านทำให้พวกเราเยอะมาก ทั้งชีวิตตอบแทนไม่หมด ทุกวันนี้ก็ขอตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า “โครงการจิตอาสาเป็นโครงการที่ดีมาก นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ขอขอบคุณในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่ทรงจัดโครงการนี้มาให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้รักสามัคคี พัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ต่อไป มาโครงการนี้ได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง  ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ต่างคนต่างมาแต่ก็มารักกัน มาร่วมกันทำงานที่นี่ อยากจะฝากประชาชน พี่น้อง ทุก ๆ คน ทุก ๆ ที่ อยู่ที่ไหนทำได้ที่นั้น ถ้าเราเป็นจิตอาสาด้วยใจ จังหวัดไหน เขตไหนก็ได้ มาร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และเพื่อประเทศชาติของเรา”