วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์

 

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต อย่างต่อเนื่อง           

วานนี้ (20 ธ.ค.2560)หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประกอบด้วย หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์, กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมทางหลวง, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าคลังน้ำมัน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน ถึงสถานีรถไฟ

             ดอนเมือง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยตัดแต่งกิ่งไม้, กำจัดวัชพืช ขุดลอกดินเลน เก็บขยะ และสิ่งปฏิกูลในคูน้ำ และท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งทำความสะอาดสถานีรถไฟดอนเมือง, ผิวจราจร, ทาสีขอบทางเท้า ป้ายรถเมล์ และศาลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 24 ธันวาคมนี้