วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโลก” โปรเจคท์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นของสหรัฐฯ

จากในภาพ นี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (Monument to Democracy ) หรือมีอีกชื่อว่า “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโลก” (Democracy Uniting the World) และได้รับสมญานามเป็น “เทพีเสรีภาพในมหาสมุทรแปซิฟิก”


.
.
โดยปรกติแล้ว “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” หรือ (Statue of Liberty ) หรือ เดิมชื่อว่า”เสรีภาพโลก” (Liberty Enlightening the World)ที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นจะตั้งสูงตระหง่าน อยู่ที่ อ่าวนิวยอร์ค โดยหันหน้าออกไปยังทะเลแอดแลนติก สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.1876( พ.ศ.2419) ซึ่งเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกัน ในวันชาติสหรัฐอเมริกาครบรอบ 100 ปี
.
สาเหตุที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสมอบเทพีเสรีภาพให้แก่สหรัฐอเมริกา เพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันที่กล้าหาญลุกขึ้นสู้กับสหราชอาณาจักร และประกาศอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรสำเร็จจนเป็นชาติเอกราชในที่สุด (เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านสหราชอาณาจักรในช่วงที่ล่าอาญานิคมนั้นเอง) ตามค่านิยมในยุคสมัยนั้น “เทพีเสรีภาพ” ถือเป็น สัญลักษณ์เชิงบุคลาธิษฐาน (personification) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการนำเอาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น วันประกาศอิสรภาพมาแปลเปลี่ยนเป็น“เทพ”องค์ใหม่อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกป้องชาตินั้นๆ โดยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ จอร์จ วอชิงตัน และเมสันนารี่ช่วงต้นกำเนิดทวีบโลกใหม่
.

สัญลักษณ์เชิงบุคลาธิษฐาน (personification) ยังมีปรากฏให้เห็นอีกในหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น “เทพีมารียาน” อันเป็นตัวแทนจากประเทศฝรั่งเศส เทวีบริตาเนียถือสมออันเป็นตัวแทนของบริเตนใหญ่ และ มารดารัสเซียอันเป็นตัวแทนของจักรวรรดิรัสเซีย เป็นต้น
.


ความใหญ่โตของ “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” หรือ (Statue of Liberty ) นั้น มีขนาดใหญ่มาก โดยมีความสูง เฉลี่ยรวม 305 ฟุต 1 นิ้ว หรือ ประมาณ 86 เมตรนับจากฐานนั้นเอง แต่นั้นก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าอนุสาวรีย์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้
.
ดูเหมือนว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงจะเริ่มสถาปนาระบอบประชาธิปไตยใหม่ด้วยการสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่า ในชื่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(Monument to Democracy ) หรือมีอีกชื่อว่า “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโลก” (Democracy Uniting the World) และได้รับสมญานามเป็น “เทพีเสรีภาพในมหาสมุทรแปซิฟิก”
.
นับเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่สุดไม่เคยสร้างสำเร็จ มันถูกออกแบบโดยประติมากร ชื่อ อัลเบิร์ต สจ๊วต( Albert Stewart.) โดยมีความสูงสุทธิอยู่ที่ 480ฟุต หรือ ราว 146เมตร โดยมีความสูงนับจากฐาน(ทรงกลอง) 14 เมตร และมีรูปปั้นในลักษณะมนุษย์ทั้งสามด้านทำโดยแร่สัมฤทธิ์ ความสูงราว 76 เมตร ส่วนที่เป็นลูกโลก 38 เมตร ใหญ่โตกว่า “อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” หรือ (Statue of Liberty ) โดยมีเจตนาที่ สร้างขึ้นที่ ซานเปโดร อันเป็นเขตท่าเรือของ เมือง ลอสแองเจลิส เพื่อให้มันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่กว่า
.

โปรเจคดังกล่าวถูกคิดขึ้น ในปี ค.ศ.1954 (พ.ศ. 2497) โดย นาย จอร์น แอนสัน ฟอร์ด ( John Anson Ford) นักการเมืองพรรคเดโมแครต อีกทั้งเป็นคณะกรรมการบริหารเขตแคลลิฟอเนีย (Los Angeles County Board of Supervisors ) โดย นาย จอร์น แอนสัน ฟอร์ด มีเจตนาที่ต้องการสร้างอนุสารณ์สถานเพื่อ เก็บรวบรวมผลงาน ของรัฐบุรุษ ศิลปะ และเอกสารทางประวัติศาสตร์


.
รูปลักษณ์ของ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(Monument to Democracy ) แห่งนี้ ที่มีรูปปั้นในลักษณะ คนสามคนแบกโลกนั้น เชื่อว่าเป็นการออกแบบเพื่อแทนตัวตนของเผ่าพันธุ์จากทั้งสามทวีปเช่น ยุโรป เอเชีย และ แอฟริกา ตามนโยบายการเผยแพร่ลัทธิประชาธิปไตย เพื่อชัดจูง ชาวเอเชียจากอีกฟากทะเลฝั่งตะวันตกให้กลับมาสนใจในประชาธิปไตย อันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็น
.
แต่อย่างไรก็ตาม โปรเจคดังกล่าวกลับต้องถูกล้มเลิกไป เหลือไว้แต่เพียงแต่ภาพที่หายากเหล่านี้ ในขณะที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาถูกคิดขึ้นในปี ค.ศ.1954 (พ.ศ. 2497) แต่ก็ล้มเลิกไป
.
ส่วนประเทศไทยเริ่มสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของไทย เมื่อปี ค.ศ.1940 (พ.ศ. 2483)
.
ถือได้ว่าประเทศไทยมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จับต้องได้ ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะคิดสร้าง ถึง 14 ปี และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริง

แหล่งอ้างอิง
– https://www.art-books.com/details.php?record=03-0055
– https://adamarenson.com/…/monument-to-democracy-statue-of-…/
– https://americannews.info/…/americas-amazing-mega-monument…/