วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 2 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก

 

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2561  ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานในพระราชูปถัมถ์  ให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อน ในพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอวังทอง ที่ประสบภัยจากสภาวะอากาศหนาว และขาดแคนผ้าห่มกันหนาว  จำนวนทั้งสิ้น 750 ผืน   ส่วนช่วงบ่ายได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ณ ศูนย์ประสานแผนและพัฒนาท้องถิ่นอำเภอชาติตระการ อีก จำนวน 750 ผืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ด้วยพระองค์ท่านได้รับทราบความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มามอบให้แก่คนบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมพุทธศักราช 2506 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช 2505 เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆในเบื้องต้น   ส่วนราชการช่วยเหลือแบบยั่งยืนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลากว่า 54 ปีแล้วพวกเราทุกคนโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ได้ก็คือการเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณ

phitsanulokhotnews.com  https://goo.gl/Nr79ir