วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

‘อริสมันต์’โดนอีก! อสส.ฟ้องเพิ่ม5รายสนับสนุน ‘วัฒนา’คดีบ้านเอื้ออาทร

อสส. ฟ้องเพิ่มอีก 5 ราย พันคดีบ้านเอื้ออาทร ‘กี้ร์-อริสมันต์’ โดนอีกคดี ฐานสนับสนุน ‘วัฒนา เมืองสุข-มานะ วงศ์พิวัฒน์’ เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขืนใจให้บุคคลมอบให้ซึ่งทรัพย์สิน บ.พาสทิญ่าไทย-บ.นาแฟทท์ฯ-บ.พรินซิพแทคฯ ติดโผด้วย

 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561 สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เผยแพร่หนังสือชี้แจงสื่อมวลชน จากกรณีที่เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2 561 อสส. เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 9 ราย คดีโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 อสส. ได้ฟ้องจำเลยเพิ่มอีก 5 ราย เพิ่มเติม ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง อดีตแกนนำคนเสื้อแดง และอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย บริษัท พาสทิญ่าไทย จำกัด บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรินซิพแทค ไทย จำกัด และ น.ส.สุภาวิ ดาคงสุข เป็นจำเลยที่ 1-5 ฐานเป็นผู้สนับสนุนนายวัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่ตนเองหรือผู้อื่น และสนับสนุนนายมานะ วงศ์พิวัฒน์ (จำเลยที่ 2 ในคดีโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร พร้อมนายวัฒนา) ซึ่งเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และ 86 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และ 91 (ดูเอกสารประกอบท้ายข่าว)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำทีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ชี้มูลความผิดนายวัฒนา กับพวกว่า กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนโดยการเคหะแห่งชาติ ในโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมาให้ อสส. เพื่อดำเนินคดี

ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่งสำนวนการไต่สวนที่เกี่ยวข้องกับคดีข้างต้นมาให้ อสส. ด้วย โดยขอให้รวมกับสำนวนของ คตส. อย่างไรก็ดีขณะนั้น อสส. พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนวนยังไม่สมบูรณ์จึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วม 2 ฝ่าย คือฝ่ายอัยการ และฝ่าย ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ ต่อมา อสส. เห็นว่าสำนวนคดีดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว จึงมีคำสั่งรับดำเนินคดี โดยสรุปมีผู้ถูกกล่าวหารวม 19 ราย

แต่ อสส. ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาฯ ไปก่อนเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 เพียง 9 ราย ได้แก่

1.นายวัฒนา เมืองสุข ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 157, 83 และ 91

2.นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ (อดีตคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ) ฐานเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นผู้สนับสนุนนายวัฒนา เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจ หรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6, 11 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 86 และ 91

ส่วนจำเลยที่ 3-9 ฐานสนับสนุนนายวัฒนา ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ข่มขืนหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่ตนเองหรือผู้อื่น และสนับสนุนนายมานะ วงศ์พิวัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และ 86 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 6 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และ 91 ได้แก่ 3.นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ 4.นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) เจ้าของบริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด 5.น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง 6.น.ส.กรองทอง วงค์แก้ว 7.น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา 8.บริษัท เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ 9.บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด) โดยนางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลืออีก 5 ราย ที่ยังไม่ถูกฟ้อง ได้แก่ นายชาร์นน บินยาขอบ นายโมฮ์ต ฮานาเปียร์ บิน อับดุล อาซิล นายอาฮ์มัด บิน ฮารอน นายศักดิ์สิทธิ์ หรือเดชวรกุล อลังการกุล และนายลาว ซี ฮุง

PIC อยการคดวฒนา 1

PIC อยการคดวฒนา 2

PIC อยการคดวฒนา 3