วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

เทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย (พ.ศ. ๒๔๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ความเป็นมาของธงชาติไทย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้ การชัก การประดับ การแสดง และการเคารพธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

*ขอขอบคุณภาพจากสมาชิกเพจ : กาแฟโบราณ แดนคนดีศรีสำโรง (กฤษดา ทุมมานนท์)