วันเสาร์ 18 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ“ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”ภูมิใจในความเป็นไทยที่วชิราวุธวิทยาลัย

หลังจากที่ประชาชนชาวไทยได้ฉลองวันครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์ ไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแผ่ความรู้ และความภาคภูมิใจในธงชาติไทยต่อไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”ที่ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”นับเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกอบรมนักเรียนวชิราวุธให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความรู้และมีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธงชาติไทยได้อย่างถูกต้องได้ และทำหน้าที่เป็น “ยุวมัคคุเทศก์” บรรยายตลอดนิทรรศการ ทั้งยังมีสิ่งของสำคัญเกี่ยวกับธงชาติไทยจัดแสดงเช่น ธงช้างอายุกว่า100 ปี และพระราชบัญญัติธงฉบับแรกของประเทศไทย จากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย หุ่นขี้ผึ้งจำลองทหารไทยที่ไปราชการสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ขนาดเท่าตัวจริง พร้อมธงชัยเฉลิมพลทหารอาสาสงครามโลกจำลองที่มีพื้นธงเป็นธงไตรรงค์ ซึ่งการเข้าเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบธงชาติไทยให้กลายมาเป็นธงไตรรงค์ ทั้งยังเป็นพระราชวิเทโศบายในการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับต่างชาติในยุคสมัยนั้นอีกด้วย

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีความเชื่ออย่างแน่วแน่ว่า ประชาชนคนไทยควรเข้ามาชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการแสดงความภาคภูมิใจในธงไตรรงค์ของคนไทยทุกคนนิทรรศการธงไตรรงค์ ธำรงไทย จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค.61 ยกเว้นวันพุธ-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.00-15.00 น.ยกเว้นวันศุกร์ที่ 10 และวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม เปิดเวลา 09.00-12.00น. ที่อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 02-283-4729