วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

เมื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จประพาสไต้หวันเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖

Cr. thai.rti.org.tw / คลังข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติไต้หวัน (國家文化資料庫 : National Repository of Cultural Heritage)

 

ภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสไต้หวัน  ระหว่าง ๕-๘ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นเวลา ๔ วัน โดยเมื่อวันที่  ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๖ เสด็จถึงท่าอากาศยานซงซาน (松山機場) กรุงไทเป โดยเครื่องบินพระที่นั่ง ประธานาธิบดีและมาดามเจียงไคเช็ค (ได้มาเฝ้ารับเสด็จฯ ที่สนามบิน และนำเสด็จฯ ไปประทับยังโรงแรมแกรนด์ โฮเต็ล (圓山大飯店)  ระหว่างนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จทอดพระเนตรการเกษตรที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน เช่นการปฏิรูปที่ดิน ระบบชลประทานและการทำนา ๒ ครั้ง ซึ่งรัฐบาลไต้หวันทำได้สำเร็จ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเริ่มทดลองและเผยแพร่ ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากรัฐบาลและประชาชนชาวไต้หวันทั้งประเทศ

 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๔ ไต้หวันได้ส่ง นายซ่งชิ่งหยุน (宋慶雲 : Mr. Sung Ching Yun) ผู้อำนวยการฟาร์มฝูโซ่วซาน (福壽山農場) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของไต้หวัน ซึ่งรู้จักกันดีในนามปาป้าซุง ไปช่วยงานที่ดอยอ่างขาง ( โครงการหลวง ) สอนการปลูกผลไม้เมืองหนาว ( แอปเปิล ท้อ แพร์ สาลี่ ฯลฯ ) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกผลไม้เมืองหนาวในประเทศไทย

 

อดีตประธานาธิบดีและมาดามเจียงไคเช็คนำคณะเจ้าหน้าที่ระดับของรัฐบาลมาเฝ้ารับเสด็จฯ ที่ท่าอากาศยานซงซาน ในกรุงไทเป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งตรวจทหารกองเกียรติยศ โดยมีอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คนำเสด็จ

ซุ้มขนาดใหญ่หน้าทำเนียบประธานาธิบดี ติดป้ายคำขวัญรับเสด็จและธงชาติไทย

มีพระราชปฏิสันถารแก่นักเรียนไทยที่มาเฝ้ารับเสด็จ

เด็กนักเรียนมัธยมต้นและปลายในกรุงไทเป มือถือธงไทยมาเฝ้ารับเสด็จด้วยความตื่นเต้นดีใจ

ซ่งเหม่ยหลิง มาดามเจียงไคเช็คมาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

อดีต ปธน. เจียงไคเช็ค กล่าวถวายการต้อนรับในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบ ปธน. ๕ มิ.ย. ๒๕๐๖

พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ อดีต ปธน. เจียงไคเช็ค และ อดีต ปธน. เจียง ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่มอบให้บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ

เสด็จทอดพระเนตรระบบชลประทานของไต้หวัน ณ เขื่อนสือเหมินในนครเถาหยวน

เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เมืองอู้ฟง นครไทจง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงทอดพระเนตรการผลิตสินค้าที่ศูนย์หัตถกรรม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมเด็กกำพร้าที่บิดาพลีชีพเพื่อชาติที่ ร.ร. อนุบาลหัวซิงบนเขาหยางหมิงซาน กรุงไทเป

เสด็จทอดพระเนตรฐานทัพอากาศของไต้หวัน

หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไต้หวันเป็นเวลา ๔ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๒๕๐๖

การเสด็จเยือนครั้งนี้ ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ที่ไต้หวันให้ความสำคัญอย่างมาก คำขวัญรับเสด็จมีให้เห็นทุกที่
ในภาพเป็นประตูเมืองหน้าทำเนียบ ปธน. มีทั้งสองภาษา

ในการรับเสด็จครั้งนี้ กรุงไทเปมีการสร้างซุ้มขนาดใหญ่ ๖ แห่ง เพื่อติดป้ายคำขวัญและธงชาติไทย

ทรงทอดพระเนตรการแสดงของหน่วยบินผาดโผน กองทัพอากาศไต้หวัน
พระองค์ทรงอุทานว่า นี่ไม่ใช่แค่เทคนิค แต่เป็นการแสดงที่เป็นศิลปะ

 

 

เสด็จทอดพระเนตรระบบชลประทานของไต้หวัน ณ เขื่อนสือเหมินในนครเถาหยวน

ทุกที่ที่พระองค์ทรงเสด็จไปถึง จะมีชาวไต้หวันไปรอเฝ้าเสด็จอย่างเนืองแน่น

ทรงโบกพระหัตถ์อำลา หลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไต้หวันเป็นเวลา ๔ วัน

 

ขอขอบคุณที่มาภาพ:คลังข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติไต้หวัน (國家文化資料庫 : National Repository of Cultural Heritage)

ขอขอบคุณ thai.rti.org.tw