วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

เหรียญในหลวง ชาวเขาใช้แทนบัตรประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในช่วงสี่สิบปีก่อน ประเทศไทย ประสบปัญหายาเสพติด, การปลูกพืชเลื่อนลอยของชาว เขาทางภาคเหนือ อีกทั้ง ถือเป็นช่วง สงครามความเชื่อเรื่อง “คอมมิวนิสต์” ที่ลามไปทั่วภูมิภาค อาเชี่ยน ด้วยพระราชอัจฉริยภาพ ที่กว้างไกล ด้วยการให้ชาวเขาสามารถ “ยืนได้ด้วยตัวเอง”  และหยุดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้  พระองค์ เสด็จเยี่ยมเยือนพสกนิกรของพระองค์หลายครั้งโดยทุกครั้งทรงนำ การเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวไปแนะนำให้พวกเขา  ทำให้สงคราม การปลูกยาเสพติด และการทำไร่เลื่อนลอยในเมืองไทยยุติลงได้

 

หนึ่งในพระอัจฉริยภาพในด้าน “ทะเบียนราษฎร” อย่างไม่เป็นทางการนั้นคือการที่พระองค์พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ชาวเขาทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมทั้งอย่างเป็นทางการและเป็นการส่วนพระองค์ เหรียญพระราชทานจาก”พ่อหลวง” นี้เป็นที่หวงแหนของชาวเขา

 

กุศโลบาย ของเหรียญนี้ คือทุกเหรียญ จะมีการตอกโค้ด หมายเลขประจำเหรียญซึ่ง ในยุคนั้นด้วยการอพยพถิ่นฐานของชาวเขาบ่อยครั้งการสำมโนประชากรและการพิสูจน์สัญชาติเพื่อทำบัตรประชาชนนั้นเป็นไปยาก ด้วยเหตุนี้เหรียญนี้จึงเสมือนถือเป็น บัตรประชาชนชาวเขา โดยพฤตินัย นั้นเอง เรียกง่ายๆว่า

 

“บัตรประชาชนฉบับ ชาวเขา ประชาชนใต้ร่มบารมีของพระองค์ท่าน …”