วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

แผ่นพับที่ระลึก..งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำต้นฉบับแผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วเสร็จ 3 รูปแบบ รวมทั้งสิ้น 10,300,000 ฉบับ แจกผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล AR – Augmented Reality และออกแบบให้สามารถนำไปใส่กรอบเพื่อบูชา

วานนี้(6 ก.ย.2560) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 5/2560 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 10 รายการ

ประกอบด้วย จดหมายเหตุ 6 รายการ หนังสือที่ระลึก 3 รายการ และแผ่นพับ 1 รายการ ดังนี้

1.จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อยู่ระหว่างการดำเนินการบันทึกเหตุการณ์ รวบรวมเอกสารข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงต้นฉบับ

2.จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฉบับประชาชน อยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ

3.จดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรฉบับสื่อมวลชน แบ่งเป็นฉบับสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนต่างประเทศ อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ข้อมูลข่าวจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

4.กานท์กวีคีตปวงประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คัดเลือกบทร้อยกรองของประชาชน ซึ่งประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 189 บท จัดพิมพ์เป็นหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” ส่วนภาพประกอบอยู่ระหว่างการคัดเลือก

5.หนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดำเนินการคัดเลือกบทเพลงที่มีความไพเราะ เหมาะสม โดยแยกเป็น เพลงไทยลูกทุ่ง 99 บทเพลง และเพลงไทยสากล 99 บทเพลง เพื่อนำมาจัดทำหนังสือและซีดีบทเพลง โดยใช้ชื่อว่า บทเพลงจากดวงใจ แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์”

6.จดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์” แล้วเสร็จจำนวน 10 ตอน สามารถรับชมได้ที่เว็บไซด์ของกระทรวงวัฒนธรรม

7.พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่ระหว่างการจัดทำต้นฉบับ

8.เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทาง เนื้อหา จำนวนหน้า ผู้เรียบเรียง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น

9.“นวมินทราศิรวาทราชสดุดี” ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประสานเรียนเชิญกวี 9 ท่าน ร่วมรังสรรค์กวีนิพนธ์ โดยนำข้อความจากพระบรมราโชวาทและกระแสพระราชดำรัสที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วยหัวข้อในการประพันธ์ 9 หัวข้อ ขณะนี้ต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์

10.แผ่นพับที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับแผ่นพับที่ระลึกฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

แบบที่ 1 เนื้อหาหลัก 8 หัวข้อ ได้แก่ พระราชประวัติจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระปรีชาเกริกไกรไปทั่วหล้า พระราชกรณียกิจเพื่อปวงประชา พระราชดำริพัฒนาเทิดถาวร พระเกียรติยศปรากฏทั่วสากล ดิเรกดลถวายพระเพลิงเถกิงนุสรณ์ พระเมรุมาศสูงส่งอลงกรณ์ และเจิดกำจร กำหนดการพระราชพิธี จัดพิมพ์ 9,600,000 แผ่น แจกจ่ายผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แบบที่ 2 ย่อเนื้อหาจาก 8 หัวข้อในแบบที่ 1 โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์จำนวน 100,000 แผ่น เพื่อแจกจ่ายแก่คณะทูตานุทูตและชาวต่างชาติ

แบบที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ ทศพิธราชธรรม พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ พระยานมาศ และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แจกจ่ายในงานนิทรรศการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.2560

ทั้งนี้ แผ่นพับที่ระลึกทั้ง 3 รูปแบบ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล AR – Augmented Reality หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน มาร่วมนำเสนอเนื้อหา

โดยขยายรายละเอียดของแผ่นพับให้ผู้ชมเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชั่นบน Smart Phone หรือ Tablet ประเภทต่างๆ รวมทั้งออกแบบให้เหมาะสมสำหรับการนำไปใส่กรอบเพื่อบูชา โดยใช้วิธีนำเสนอ 2 รูปแบบ เพื่อให้สะดวกในการเข้าถึง ดังนี้

1) ใช้เทคโนโลยี Zappar โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ Zappar เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อส่องไปที่สัญลักษณ์ Zappar ที่ปรากฏที่มุมล่างขวาของแผ่นพับที่ระลึก

จะปรากฏตัวเลือกให้เข้าชมเนื้อหา 4 ตัวเลือก ได้แก่ วีดิทัศน์สารคดี “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพฯ เว็บไซต์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และแผ่นพับที่ระลึกฉบับดิจิทัลทั้ง 3 รูปแบบ

2) ใช้เทคโนโลยี AR โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อ ARZIO เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น เพื่อส่องไปที่แผ่นพับที่ระลึกตามส่วนต่างๆ จะปรากฏปุ่มให้กดชมอัลบั้มภาพพร้อมทั้งเสียงที่เกี่ยวข้อง หรือภาพพระเมรุมาศ 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ในการรับชมและการแสดงข้อมูล

……….

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอส ThaiPBS NEWS

ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง สำนักข่าวไทย TNAMCOT