วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ไทย ทาบทาม กระทรวงศึกษาฟินแลนด์ ร่วมมือกู้วิฤตการศึกษา

 

 

20 พ.ย.60 วิรังรอง ทัพพะรังสี ประธาน กลุ่มปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปปท.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว วิรังรอง ทัพพะรังสี แสดงความยินดี หลังเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ ได้ทาบทามขอความร่วมมือด้านการศึกษาไทยกับฟินแลนด์ในลักษณะ

การแลกเปลี่ยนความรู้ นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา กับกระทรวงศึกษาและมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ โดยฟินแลนด์ได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

ช่วยแชร์ไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ข่าวดีเรื่องการศึกษาไทยค่ะ เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ ได้ทาบทามขอความร่วมมือด้านการศึกษาไทยกับฟินแลนด์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้ นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา กับกระทรวงศึกษาและมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ โดยฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก มีประสบการณ์ที่เป็นเลิศเรื่องการประเมินผล และโดดเด่นเรื่องการผลิตและอบรมครู

 

โรงเรียน และ/หรือมหาวิทยาลัยใด ที่สนใจแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาครู แลกเปลี่ยนและฝึกอบรมครู เรียนรู้เรื่องประเมินผลนักเรียนและการบริหารจัดการโรงเรียน และมีความพร้อม สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์และขอรายละเอียด (เขียนเป็นภาษาไทยได้นะคะ เพราะเป็นสถานทูตไทยค่ะ) ไปที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ ได้ที่ Email: chancery@thaiembassy.fi ส่งตรงถึงเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์ยังได้เจรจาขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาไทยและกระทรวงศึกษาฟินแลนด์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในเขตต่างจังหวัด โดยกระทรวงศึกษาไทยกำลังยกร่าง MoU (บันทึกความเข้าใจ) ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาฟินแลนด์

ในวันที่ ๒๗ พ.ย. นี้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์จะเดินทางกลับมาอภิปรายเรื่อง “ระบบการศึกษาฟินแลนด์ : การประยุกต์เข้ากับระบบการศึกษาไทย” ให้แก่ผู้บริหารเทศบาล อบจ และครูโรงเรียนเทศบาล เพื่อเด็กๆ และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการปฏิรูปการศึกษา เลือกเฟ้นสิ่งที่ดีๆ มาประยุกต์ใช้กับบริบทไทย….ซึ่งควรต้องทำโดยด่วน ณ วันนี้นับหนึ่งแล้ว…เริ่มจากการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศ และหวังว่าจะยกระดับไปสู่ความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียนไทยกับโรงเรียนฟินแลนด์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยไทยและฟินแลนด์
วิรังรอง ทัพพะรังสี
๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐