วันอังคาร 21 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

“NGOอีสาน”โดดหนุน”We Walk” ลงชื่อต้านคำสั่งคสช.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ 53 องค์กร ได้ร่วมแถลงข่าวเรียกร้องให้ยุติการใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “We walk เดินมิตรภาพ” ของเครือข่ายประชาชน “People GO Network” เนื่องจากเป็นการกระทำโดยสงบ อยู่ในขอบเขตสิทธิเสรีภาพของพลเมือง และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยตลอดระยะเวลา 5 วันที่ผ่านมา ก็ไม่ได้มีการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐมีการคุกคามขัดขวาง ข่มขู่ กดดันตรวจค้นยานพาหนะของตัวแทนกลุ่มเดินมิตรภาพ และยังอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ดำเนินคดีกับตัวแทนเดนมิตรภาพ 8 คน ซึ่งเป็นคำสั่งที่ขัดกับมาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่รับรองเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมไว้ อันเป็นการใช้อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญคณะกรรมการ กป.อพช. ภาคอีสาน และเครือข่ายภาคประชาชน จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารต้องยุติการใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่ายทั้ง 8 คน อย่างไม่มีเงื่อนไข พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนลงชื่อยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชน