วันพุธ 19 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

Tag: ,

วันที่พระพักตร์ของ ‘พ่อ’ ดูเศร้าหมองที่สุด คือ 14 ตุลาคม 2516

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 14 ตุ