วันจันทร์ 15 เมษายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ชม ”พระราชสาส์นทองคำ” ของสยามสมัยร.๔ ถึงฝรั่งเศส

 

พระราชสาส์นทองคำนี้ มีขนาดยาว 40 เซนติเมตร ปรากฏหลักฐานว่าคณะทูตจากสยามอัญเชิญไปมอบแด่พระเจ้านโปเลียนที่ 3 ณ พระราชวังฟงแตนโบล (Fontainebleau) ห่างจากกรุงปารีสราว 55 กิโลเมตร ซึ่งฌอง เลออง เจอโรม (Jean Leon Gérôme) ศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงได้วาดภาพสีน้ำมันถึงเหตุการณ์นี้ไว้

สำหรับคณะทูตผู้พระราชสาส์นดังกล่าวในคราวนั้น นำโดย พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค)

ภาพเขียนสีน้ำมันขณะราชทูตสยามอัญเชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการแด่พระเจ้านโปเลียนที่ 3 ณ พระราชวังฟงแตนโบล วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส Jean Leon Gérôme

ทั้งนี้ กษัตริย์กรุงศรีอยุธยายังเคยส่งพระราชสาส์นในลักษณะเดียวกันไปถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ ค.ศ. 1680, 1685, 1687 และ1699 แต่สูญหายไปหมดแล้ว ดังนั้น พระราชสาส์นฉบับที่ยังหลงเหลืออยู่นี้ จึงเป็นเอกสารสำคัญอย่างยิ่ง

ข้อมูลจากเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ www.culture-time.com  ระบุว่า มีการตั้งเป้าค่าใช้จ่ายไว้ 7,000 ปอนด์ หรือราว 350,000 บาท ขณะนี้ได้รับบริจาคแล้วประมาณครึ่งหนึ่งผ่านผู้ให้บริจาค 27 ราย ในขณะที่เหลือเวลาให้ร่วมบริจาคประมาณ 1 เดือน โดยเมื่อครบกำหนด จะมีการทำความสะอาด อนุรักษ์ และแปลเอกสารดังกล่าว รวมถึงแสกนเอกสารแล้วเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบดิจิตอล

นอกจากนี้ พระราชสาส์นทองคำจะถูกอัญเชิญไปจัดแสดงในนิทรรศการ “ศิลปะแห่งสันติภาพ” (L’Art de la Paix) ที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ “เปอตี ปาเล” กรุงปารีส ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา