วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ถอดหน้ากากอนุสรณ์ อุณโณ! – ปราชญ์ สามสี

ใครคือ นาย อนุสรณ์ อุณโณ หนึ่งในแกนนำ We walk เดินมิตรภาพ ที่จัดขึ้นช่วงนี้

นายอนุสรณ์ อุณโณ เคย ร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายนักวิชาการกลุ่มคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ ยังเป็นหนึ่งในแกนนำเสื้อแดงสายวิชาการ ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือนักโทษในคดี 112 มาโดยตลอด และเคยออกมาโจมตี รัฐบาล คสช.

กิจกรรม“We walk เดินมิตรภาพ” เป็นการเดินเท้าไปยังจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อแวะพูดคุยกับประชาชนระหว่างทางไปจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการออกกฎหมาย และนโยบาย 4 ด้าน คือ หลักประกันสุขภาพ นโยบายความมั่นคงทางอาหาร กฎหมายสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนี้ เป็นข้อที่ตำรวจมองว่าเกี่ยวข้องกับการเมือง

แต่ดูเหมือนมีเป้าหมายแฝงที่จะที่มีแนวโน้มหวังที่จะรวบรวมมวลชนในการโค่นล้มสคช.โดยอ้าง งานการกุศล โดยเลียนแบบ การวิ่งการกุศลอย่างเช่น ที่ ตูน บอดี้แสลม เคยทำเพื่อช่่วยเหลือโรงพยาบาล 11แห่งโดยไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องนั้นเอง

แนวโน้มกิจกรรม “We walk เดินมิตรภาพ” นั้นยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม NGO ที่เข้่าไปเกี่ยวข้องกับ สสส.โดยเฉพาะ นาย จอร์น อึ้งภากรณ์ หนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ “We walk เดินมิตรภาพ” นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และ องค์กรรณรงค์เพื่อลดการสูบบุหรี่ อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่รับผิดชอบหลักๆต่อการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
จึงไม่แปลกใจเลยว่ากลุ่มนี้ เคยไม่พอใจ ตูน บอดี้แสลม ที่เคยทำเพื่อช่่วยเหลือโรงพยาบาล 11แห่งอีกด้วย และ เคยเป็นฐานเสียงในการผลักดัน สปสช.ให้ดูแลเงินบริจาค ตูน บอดี้แสลม (แต่ก็ไม่เป็นผล)

นาย จอร์น อึ้งภากรณ์ (เป็นบุคคลสำคัญ ในเครือข่าย ที่ต้าน กฏหมาย มาตรา 112 มาตั้งแต่ต้น โดย เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร สำคัญๆ อย่าง ประชาไท และ ไอลอร์ เป็นต้น โดยได้รับเงินสนับสนุน เบื้องต้นในการก่อตั้งจากทุนต่างประเทศ อย่าง ล๊อกกี้เฟลเลอร์ และ โอเฟน โซไซตี้ ของโซรอส

สรุป นาย จอร์น อึ้งภากรณ์ – นายอนุสรณ์ อุณโณ ก็ถือเป็นตัวแทนบุคคลหน้าเดิมของเครือข่ายทุนนิยมต่างชาติ และกลุุ่มการเมืองฝ่ายเพื่อไทย ที่เข้ามาเขย่า ความมั่นคงของชาติไทย โดยอาศัยความไม่เสถียรทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการขยับขับเคลื่อน

กลางปีนี้ 2561 เชื่อว่าจะมีการพยายาม ขยับขับเคลื่อนจากกลุ่มคนประเภทนี้อีก ในอนาคต