วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

ประกวดถ่ายภาพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนาธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

 

COLORS OF SIAM Photo Contest

CELEBRATION 100TH THAI NATION FLAG

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนาธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพ ให้ได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการถ่ายภาพ
3. เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นช่างภาพของไทยในอนาคต
4. เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสรับความรู้จากบุคลากรในวงการถ่ายภาพ
5. เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป ได้มีประสบการณ์จากการถ่ายภาพและเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
6. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ เชิงสัญลักษณ์ของคนในชาติ และกระตุ้นความสามัคคีให้กับคนในชาติ
7. เพื่อให้คนในชาติระลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทย อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ

รายละเอียดการจัดงาน
เป็นการประกวดภาพถ่ายธงชาติไทย ซึ่งภาพที่ส่งเข้าประกวดจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การประกวดภาพถ่ายธงชาติไทยประเภท กล้องโทรศัพท์มือถือ
2. การประกวดภาพถ่ายธงชาติไทยประเภท กล้องถ่ายภาพรางวัลในการประกวด
· ภาพถ่ายจากกล้องมือถือ
– รางวัลชนะเลิศ
เงินสดมูลค่า 50,000 บาท และบัตรสมาชิก VIZ CARD TITANIUM (จำนวน 1 รางวัล)
– รางวัลรองชนะเลิศ
เงินสดมูลค่า 25,000 บาท และบัตรสมาชิก VIZ CARD TITANIUM (จำนวน 2 รางวัล)
· ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพ
– รางวัลชนะเลิศ
เงินสดมูลค่า 50,000 บาท และบัตรสมาชิก VIZ CARD TITANIUM (จำนวน 1 รางวัล)
– รางวัลรองชนะเลิศ
เงินสดมูลค่า 25,000 บาท และบัตรสมาชิก VIZ CARD TITANIUM (จำนวน 2 รางวัล)

รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่
http://www.siamcenter.co.th/happening/Colors-of-SIAM/174www.siamcenter.co.th/happening/Colors-of-SIAM/174