วันอังคาร 25 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

“ประวัติศาสตร์หน้าใหม่” รบ. เชิญ 6 นักร้องดัง ร้อง “เพลงชาติไทย” ฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 สยาม ได้ใช้ “เพลงสรรเสริญพระบารมี” แทนเพลงชาติโดยพฤตินัย จนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คณะราษฎรได้ประกาศใช้เพลงชาติมหาชัย โดยใช้เป็นการชั่วคราว 7 วัน ต่อมาจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเพลงชาติฉบับที่แต่งทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ส่วนเนื้อร้องนั้น คณะผู้ก่อการได้ทาบทามให้ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) เป็นผู้ประพันธ์ โดยคำร้องที่แต่ขึ้นนั้นมีความยาว 2 บท

ในปี 2482 มีการเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศเป็น “ไทย” รัฐบาลจึงได้จัดประกวดเนื้อร้องเพลงชาติไทยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ กระนั้นก็มีเงื่อนไขให้ใช้ทำนองเดิมของพระเจนดุริยางค์ แต่กำหนดให้มีเนื้อร้องความยาวเพียง 8 วรรคเท่านั้น

ผลการประกวดปรากฏว่าเนื้อร้องของพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งส่งประกวดในนามกองทัพบกได้รับรางวัลชนะเลิศ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศรับรองให้ใช้เป็นเนื้อร้องเพลงชาติไทย โดยแก้ไขคำร้องจากต้นฉบับที่ส่งประกวดเล็กน้อย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2482 และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทยครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงวาระครบรอบ 100 ปีธงชาติไทยในวันที่ 28 ก.ย. นี้ ส่วนการจัดทำเพลงชาติไทยนั้น คำร้องและทำนองยังเหมือนเดิมทุกประการ โดยเชิญศิลปินทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ หรือ กิต เดอะวอยซ์ , นายสุรชัย วงษ์บัวขาว หรือ ต้า มิสเตอร์ทีม , นายสุวีระ บุญรอด หรือ คิว วงฟลัวร์ , นายพีระวัฒน์ เถรว่อง , นายจิรากร สมพิทักษ์ หรือ เอ๊ะ จิรากร และนายณัฐ ศักดาทร มาขับร้องใน 3 เวอร์ชั่น ทั้งนี้ จากที่ได้รับฟัง ก็รู้สึกได้ถึงความหนักแน่น แต่กรรมการเห็นควรว่ายังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอีก ก่อนที่จะนำเสนอนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี จากนั้นนายกฯจะนำขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป

อีกทั้งปี  2560 นี้จะครบรอบ 100ปี ธงชาติไทย เพราะในอดีต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รัฐบาลโดยคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย