วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2024
  • :
  • :
Latest Update

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน

              พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสุมทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 614 เสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน พุทธศักราช 2560  โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11, ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ, เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้าส่งเสด็จ

                การเสด็จเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย พร้อมกับทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และหลักประกันทางกฎหมายสำหรับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

               เวลา 15.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง มีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมภริยา, นายกวน มู่ อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, ผู้ช่วยทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมคู่สมรส เฝ้ารับเสด็จ

                จากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรม China World ที่ประทับ เมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับ มีนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, รองประธานและผู้จัดการทั่วไปโรงแรม China World รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคู่สมรส เฝ้ารับเสด็จ