วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2024
  • :
  • :
Latest Update

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยปชช.ประสบอุทกภัยที่มหาสารคาม

              ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 300 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

                จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนตาลัส และพายุโซนร้อนเซินกา ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่ของจังหวัดซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำสาขา เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง รวม 13 อำเภอ 130 ตำบล 1,865 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 5 แสนไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 อำเภอ มียังคงมีอุทกภัยใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง โกสุมพิสัย และกันทรวิชัย ซึ่งมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง 27 หลัง พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่มีแม่น้ำชีไหลผ่าน ส่วนสถานการณ์แม่น้ำชียังอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่และมีการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์วันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้ ต้องใช้วิธีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่แทน